گاهی برای خودم دلم تنگ می شود

گاهی برای خودم دلم تنگ می شود

برای خودم که نه، برای دلم تنگ می شود

برای دلی که ساده بود ورویایی

برای سادگی دلم ، دلم تنگ می شود

دلی که هرروز گریه کرد و شکست

برای شکسته های دلم ، دلم تنگ می شود

دلی که خیره به راه آمدنت بود ولی

نیامدی، برای نیامدنت ، دلم تنگ می شود

به وعده های دروغین تو دلم خوش بود

دریغ، به دروغ های تو،دلم تنگ می شود

تمام روزها را دلم به حسرت طی کرد

برای حسرت تو بعد من ، دلم تنگ می شود

میان کوچه غمگین نشسته ای می دانم

برای بوسه های من دلت تنگ می شود

 

20 مرداد 1392

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 33 بازدید