شازده کوچولو

شازده کوچولو از گل سرخ پرسید: آدمها کجان؟
و گل گفت: باد به اینور و آنورشان می برد!
این بی ریشگی حسابی اسباب دردسرشان شده!


شازده کوچولو - آنتوان دو سنت اگزوپری

/ 0 نظر / 20 بازدید