قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر بباید

شهریور 92
4 پست
مرداد 92
2 پست
دی 91
5 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
4 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
2 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
8 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
اسفند 86
2 پست
دی 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
2 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
2 پست
آبان 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
5 پست
آبان 83
12 پست
بوسه
2 پست
بغض
1 پست
نقش_ترنج
1 پست
اشک
1 پست
باران
1 پست
خواب
1 پست
دنیا
1 پست
تهوع
1 پست
دهان
1 پست
بستر
1 پست
صورتک
1 پست
لحظه_ای
1 پست
لبهای_تو
1 پست
مرگ
1 پست
بانو
2 پست
دست
1 پست
حجم_خاک
1 پست
خستگی
1 پست
عطش
1 پست
تمنا
1 پست
صبح
1 پست
نامیرا
1 پست
عطر_تن_تو
1 پست
عبور_زنی
1 پست
سکه
1 پست
ماهی
1 پست
عیدانه
1 پست
روژ_لب
1 پست
عشق
2 پست
حجم_دل
1 پست
باجه
1 پست
قاصدک
2 پست
من_عاشقم
1 پست
آسمان
1 پست
نیچه
1 پست
سجده
1 پست
توبه
2 پست
کربلای_5
1 پست
مردی
1 پست
دلواپسی
1 پست
عکس
1 پست
دخترک
1 پست
قاب
1 پست