قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر ببایدنویسنده : همایون _ن ; ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٤

دیگر توان گفتنم نیست

نه مرا و نه تمام عاشقان این دیاررا

بی پرده بگویمت بانو

عشق هم در این دیار فصلی شده است

و این فصل ، فصل قحطی عشق است

نوبرانه عشق را ندیدیم

و بعد چیزی که دیدیم رنگارنگی بنام عشق بود

سر کوچه ما مردی فریاد میزد "عشق به شرط چاقو"

و چقدر عشقش قرمز بود

و چه مزه آب می داد عشق مرد عشق فروش

همسایه ما هم از عشق می خواند

و چه صدای گوش خراشی دارد این همسایه

بانو

خسته ام

خسته ،بسان پیر مرد فال فروش سر خیابان

که تمام فال هایش به این بیت ختم میشد:

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد

                                                

                                  

 

 
کلمات کلیدی :نوبرانه عشق