قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر ببایدنویسنده : همایون _ن ; ساعت ۳:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٦/٢۸

سایه روشن توبه

یکی از مواردی که در شبهای قدر به آن توصیه شده است توبه و استغفار از گناهان است در مفاله ذیل که از سایت سه نقطه بر داشته شده است به این مقال از دیدگاه امیر المو منین می پردازیم:

tabiyat.jpgاز آغاز خلقت انسان که توام با پیدایش مذهب برای رستگاری او بود.توبه همواره در تمام ادیان الهی مطرح ، وراه بازگشت انسان خطا کار والبته نادم به راه درست بوده است.
توبه را میتوان یکی از نعمت های خداوند بر شمرد که برای ادمی نشانی ازرحمت خداوند متعال به بندگانش است، درروایاتی که از ائمه بزرگوار نقل شده توبه ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده است ، که متاسفانه در جامعه شیعه امروز میتوان گفت که توبه یک امر شخصی محسوب شده وبعد اجتماعی ان کنارگذاشته شده است، به گونه ای که شخص توبه کار از یک گناه آشکار تا آخر عمر خود نمیتواند در اجتماع سر بلند کند وحتی گاها به امور عادی روزانه زندگی خود بپردازد در حالی که این فرد ازگناه خود پشیمان وچه بسا توبه اوهم در نزدخداوندمقبول شده باشد.
گذشته از بعد اجتماعی توبه بعد شخصی ان نیز دارای ظرایف ونکاتی است که درصورت رعایت نکردن برخی از این موارد میتوان گفت که توبه خاصیت خود را از دست میدهد  که همانا توبه [ 1-پشیمانی از آنچه گذشت 2- تصمیم به عدم بازگشت 3-پرداختن حقوق مردم چنان که خدارا پاک دیدار کنی که چیزی برعهده تو نباشد 4-تمام واجب های ضایع ساخته را به جا آوری 5- گوشتی که از حرام بر اندامت روئیده با اندوه فراوان آب کنی چنان که پوست به استخوان چسبیده گوشت تازه بروید 6-رنج طاعت را به تن بچشانی چنان که شیرینی گناه را به او چشانده بودی پس آن گاه بگویی: استغفر الله!]
ازدیدگاه حضرت مولی الموحدین امیر المومنین توبه را اینچنین باید انجام داد که کاری طاقت بس فرساست واین همانا توبه واقعی است،یکی از راههایی که میتواند باعث باز شدن راه توبه شود یاد آخرت ومرگ است که در روایات مختلف اهلبیت گرامی پیامبر اسلام نیز تاکید فراوانی بر آن شده است. چرا که یاد مرگ پایان دنیا را تداعی میکند وباعث ایجاد نوعی هراس در نفس انسان نسبت به جبران گناهان وانجام واجبات میشود در کل توبه را نوعی بازگشت میتوان تصور کرد که با وجود خداوند بزرگ برای این کارنیز اجر اخروی در نظر گرفته شده است، در این بین روایات فراوانی نیز وجود دارد که به عنوان نیروی محرکی به آدمی نشاط لازم را برای رفتن به سمت توبه میدهد[بر بهترین این امت از عذاب الهی ایمن مباشید زیرا که خدای بزرگ فرمود((از کیفر خدا ایمن نیستند جز زیان کاران)) وبر بدترین افراد این امت از رحمت خدا نومید مباشید زیرا که خدای بزرگ فرمود((همانااز رحمت خدا نومید نباشند جز کافران))] ویا [هیچ شفاعت کننده ای برتراز توبه  نیست]از این گذر میتوان نتیجه گرفت که تمام مواردی که ائمه هدی که درود بی پایان خداوندبر آنها باد ذکر گردیده است، برای تربیت نفس آدمی و هدایت نفس امر کننده به گناه به سوی حقیقیت وروشنی است که توبه از گناهان شوم وسیاه نیز یکی از راههای طی همین مسیر سبز است .
کلمات کلیدی :سایه روشن توبه و کلمات کلیدی :توبه