قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر ببایدنویسنده : همایون _ن ; ساعت ٤:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۸/۸

  1.              
                
                
                
                
                
                
        
        
        

 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                  غروب بودکه راه                                                                                                                                                                                                                                                                            افتاديم.                                                                                                                                                                                                                                                          يادت می ايد.                                                                                           دريا روبرويمان ومه و جنگل پشت سرمان بود.                                                   يادت می ايد.                                                                                           وقتی رسيديم چشمانت بارانی وبغض در گلويت                                                    بود.                                                                                                       يادت می ايد.                                                                                                   من خاموش بودم وسيگار به نيمه رسيده بودومرددی نی می زد:شايد برای تنهائيش:تو گفته بودی.                                                                                               يادت می ايد.                                                                                             حالا شب شده است ومن مانده ام وسيگاری خاموش و مردی که ديگر  نی               نمیزند.                                                                                                         يادت بماند.