قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر ببایدنویسنده : همایون _ن ; ساعت ٥:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱۸

                                            

کودکیم در کوچه های کاهگلی گذشت

پشت دیوارارزوها

وقتی که باد می وزید.

حالا رویاهایم درحصارتنهایم محصور است

وغم که تنهایادگارگذشته است.

وطرحی از لبخند درذهنم

درغبارزمان گم شده است.

من ازخاطراتم وکودکیم

وازکوچه های کاهگلی

وازلبخندعزیزانم

هیچ یادگاری ندارم

مگرعکسی محصوردرقاب چوبی خاک گرفته

                   که غبارزمان گردپیری برچهره اشان پاشیده است.