قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر ببایدنویسنده : همایون _ن ; ساعت ۳:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/۱۱

 

میدانم

هزاربار گریسته ای وخندیده ای

درکنار ایینه ات

هزار بارباران باریده است

. وتودرتب وهذیان خواب اسمان بهار رادیده ای

هزار بارباران باریده است.

وتوعبور مردی رااز پشت پنجره نظاره کرده ای

هزار بارگفته ای که عاشقی

وبعددرخیال او تا صبح مانده ای

هزاربارخواب قاصدک وباد رادیده ای

وصبح در بسترت پروانه ها مرده بودند

وحالا اما

در خیال

یک
قطره شبنم

هزار بار خواهی گریست

میدانم

10/31/2003