قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر ببایدنویسنده : همایون _ن ; ساعت ۱:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٦

                          بهانه کدام بهاری وقتی در کنارم غنوده ای .

                              وتکلم تکاثر کدام نگاه شاعرانه ای؛

                                      وقتی که باد در موهايت زمزمه می کند.

                                        به کدام شولا پوش دلخوش کرده ای؛

                                     وفانوس چشمانت را به پای کدام رهگذر ؛

                                       به سياهی اسمان اويخته ای.  

                                                    بگو

                                               واژگان ناسروده ات را

                                       در اين زمان پراز سکوت 

                                                   پر از وهم سايه ها.

                                        بگو

                         از طراوت باران در زمين تشنه

                                    از گل در گلدان؛تنها

                                              در حسرت بهار.

                   بگو ومرا به خواب قاصدکها ببر.

                               بگوومرابه هجرت عاشقانه سرودههايت ببر.

                                        وبعد؛

                                         اهسته؛اهسته 

                      خواب را در چشمان مردمان اين شهر بشکن .