قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر ببایدنویسنده : همایون _ن ; ساعت ٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٠/٤

                                                  ما ماه را به چله نشسته بوديم؛

                                          بی حضور فانوس؛

                                                 بی ردی از حضور ؛

                                     امدندورفتند؛

                                             ستاره را بهانه اوردند؛

                                  مستانه فرياد زدند.                           

                                  اماگوشمان کر؛

                                                    زبانمان الکن؛

                                             وچشمانمان به راه نور؛

                               کودکان امدند؛ با فانوسی به دست؛

                                           لبخندی به لب؛

                                              وپيراهنهای پراز شکوفه؛

                                                                    و

                                                               رفتند.

                                                     بعد ما مانديم و برکه ايی

                                                                    و

                                                           عکس ماه و

                                    رقص پروانه ها ؛

                                                     بدور شکوفه ها