قاصدک اسیر باد

برای عاشقی فرصتی دیگر ببایدنویسنده : همایون _ن ; ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٩/۱۸

                                       گفته بودم:

                             عاشقانه کلامهابرای تو

                            وعاشقانه نگاههانيز

                                                    يادت می ايد.

                    هنوز در وهم جنگل گم نشده بوديم

                            که

                               باران باريد.  

                  گفتی:

                            باران طراوت عشق است

                                 وعشق تکاثر بی نهايت خواستن

                                                 و خنديدی

                                       يادت می ايد.

                       گفته بودم:                        

                                اسمان واژگان ناسروده ی  

                              دوشيزگان شرم و حياست.

                                                يادت می ايد.

                                        وگریسته بودم

                                           چونان اسمان؛

                         حالا باران نمی بارد

                                       وتو نيستی

                                       ومن

                                     در بی نهايت وهم جنگل گم شده ام

                                    باچشمانی بارانی

                              رو به سوی ردپايی در برگها

                                          تنها

                                به واژگان خيالی دل خوش کرده ام

                                       يادت بماند.